SE-MI Engineering s.r.o.

Kooperace

Nově nabízíme volné výrobní kapacity nejen na CNC horizontální vyvrtávačce!!

je dodavatelem dopravní a manipulační techniky, jednoúčelových strojů pro různé oblasti průmyslu. Dále dodáváme svařované formy na betonové pražce, těžké svařence, včetně strojního obrábění velkých dílů, technologické ocelové konstrukce. Naše dodávky jsou určeny pro export, především do zemí západní a severní Evropy.
Těžištěm naší činnosti jsou dodávky na míru pro zákazníky. Dodáváme zařízení vyráběné podle dokumentace našich zákazníků nebo zhotovíme vlastní výrobní dokumentaci podle požadavků zákazníků. Samozřejmostí je provádění instalace pneumatiky, hydrauliky, elektroinstalace včetně instalace a zprovozňování zařízení a jazyková vybavenost našich pracovníků.

Zařízení pro gumárenský průmysl

Zařízení pro výrobu svařovaných sítí

Zařízení pro betonárky a formy pro pražce

Převodové skříně svařované, opracované

Zařízení pro výrobu vrtulí větrných elektráren

Zařízení pro zpracování odpadů

Dopravníkové systémy