4/2021

MPO rozhodlo o poskytnutí dotace – projekt výzkum a vývoj mobilní linky na výrobu železničních pražců metodou DSA v modulárním provedení – CZ.01102/0.0/0.0/20_321/0023876.

12/2020

MPO rozhodlo o poskytnutí dotace MPO 673277/20/61400 – „digitální transformace výrobního podniku“ – registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019363.

12/2020

Dodali jsme část linky pro výrobu střešních tašek pro firmu KELLER.

12/2020

Úspěšně proběhl I. dozorový audit dle EN ISO 3834.

12/2020

Úspěšně proběhl II. dozorový audit ISO 9001:2016.

11/2020

MPO rozhodlo o poskytnutí dotace MPO 584014/2020 – projekt „Návrh digitální transformace společnosti SE-MI Engineering s.r.o.“ – registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0018982.