Aktuální přehled projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0018982

NÁVRH DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI SE-MI ENGINEERING S.R.O.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019363

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VÝROBNÍHO PODNIKU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023876

VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ LINKY NA VÝROBU ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ METODOU DSA V MODULÁRNÍM PROVEDENÍ