Naši Vážení zákazníci SE-MI Engineerings.r.o. je dodavatelem dopravní a manipulační techniky, jednoúčelových strojů pro různé oblasti průmyslu. Dále dodáváme svařované formy na betonové pražce, těžké svařence, včetně strojního obrábění velkých dílů, technologické ocelové konstrukce. Naše dodávky jsou určeny pro export, především do zemí západní a severní Evropy. Těžištěm naší činnosti jsou dodávky na míru pro zákazníky. Dodáváme zařízení vyráběné podle dokumentace našich zákazníků nebo zhotovíme vlastní výrobní dokumentaci podle požadavků zákazníků. Samozřejmostí je provádění instalace pneumatiky, hydrauliky, elektroinstalace včetně instalace a zprovozňování zařízení a jazyková vybavenost našich pracovníků.

Děkuji za stávající spolupráci a těším se svým týmem na další úspěšné projekty

Martin Hladký

Certifikát prokazující audit svařování dle ISO 3834-2:2022
Cíle společnosti směrem k zákazníkovi