LINKY PRO VÝROBU BETONOVÝCH PŘEDEPJATÝCH PRAŽCŮ

Otáčení směru forem
Vyklepávání pražců z formy
Obraceč forem
Nalévání betonu do formy

Náš zkušený team Vám navrhne, vyrobí a zprovozní linku pro odlévání požadovaného typu předepjatých betonových pražců, různými metodami, rozmanitých rozměrů a v libovolném stupni automatizace.

Krátký přehled nejdůležitějších realizovaných dodávek:

Walter Beton GmbH
2021 Makedonie
Betonovací stanice pro železniční pražce v Makedonii
Linka s minimálním množstvím automatizace pro výrobu pražců metodou Spätentschalung
2017 Srbsko
Betonovací stanice pro železniční pražce v Srbsku
Linka s minimálním množstvím automatizace pro výrobu pražců metodou Spätentschalung
P-Tec GmbH
2021 Mexiko
Poloautomatická linka pro výrobu železničních pražců v Mexiku
Dvě poloautomatické linky pro výrobu železničních pražců B90 metodou DSA®.
2011 Mauretánie
Betonovací stanice pro železniční pražce v Mauretánii
Poloautomatická linka pro výrobu železničních pražců metodou Sofortentschalung.
2010 Libye
Poloautomatická linka pro výrobu železničních pražců metodou Sofortentschalung.