MOBILNÍ LINKY PRO VÝROBU BETONOVÝCH PŘEDEPJATÝCH PRAŽCŮ

Prototyp mobilní betonovací linky na výrobu železničních pražců.
Obracení a vyklepávání forem
Desta vkládající pražce do napínací sekce

Ve spolupráci s společností P-Tec GmbH a za přispění z fondu EU „CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023876 – VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ LINKY NA VÝROBU ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ METODOU DSA V MODULÁRNÍM PROVEDENÍ“  jsme jako první na světě vyrobily funkční prototyp mobilní betonovací linky, jenž je odpověďí na poptávku trhu po vysoce mobilních a variabilních zařízení pro výrobu pražců v odlastech s méně rozvinutou infrastrukturou.

Vzorové verze výrobní linky na betonové pražce dle stupně automatizace:

Automatická
Výkres varianty automatické linky pro výrobu betonových železničních pražců

Maximální množství operací je prováděno automaticky s minimálním množstvím obsluhy.

Poloautoamtická
Výkres varianty poloautomatické linky pro výrobu betonových železničních pražců

Většina operací je prováděna strojově, avšak stále s lidskou obsluhou.

Manuální
Výkres varianty ruční linky pro výrobu betonových železničních pražců

V této variantě jsou použity pouze 3 motory, jeden kompresor a jeden hydraulický agregát. Zbytek pohybu je zajištěn lidskou silou a vysokozdvižným vozíkem. Pro tuto variantu je tedy potřeba jen minimální množství elektrické energie, kterou lze získat ze solárních panelů a baterií.