ZAŘÍZENÍ PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

Pro dřevozpracující průmysl dodáváme zařízení jak pro zpracování dřeva, tak i zařízení pro zpracování papíru.

Krátký přehled nejdůležitějších realizovaných dodávek:

Dopravníky
2020 Turecko
Dopravník pro přesun větví a stromů do štěpkovacího stroje.