Nabízíme a dodáváme:

  • Zpracování projekční dokumentace ocelových konstrukcí
  • Zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
  • Statické i dynamické výpočty ocelových konstrukcí včetně výpočtů metodou konečných prvků
  • Dodávky ocelových konstrukcí dle naší či zákazníkovy dokumentace
  • Montáže a zprovoznění strojů u konečného zákazníka
  • Technický dozor při montáži
  • Konzultace a technické návrhy