Nabízíme a dodáváme:

  • Zpracování projekční dokumentace nových strojů
  • Zpracování výrobní dokumentace pro nové stroje
  • Dodávky strojního zařízení dle naší či zákazníkovy dokumentace
  • Montáže a zprovoznění strojů u konečného zákazníka
  • Technický dozor při montáži
  • Provádění odborných posudků
  • Zpracování studií
  • Konzultace a technické návrhy