VEDA A VÝZKUM V OBLASTI STROJÍRENSTVÍ

Prototyp mobilní betonovací linky na výrobu železničních pražců.

Naše konstrukční oddělení a celý náš team neustále hledá nové výzvy a příležitosti využít své těžce nabité zkušenosti a přetvořit je v něco inovativního. Nebojíme se složitých a zdánlivě nemožných projektů a vidíme je jako příležitost k vlastnímu růstu.

Spolupracujeme také s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. a v neposlední řadě i s Technische Universität München.

Krátký přehled těch nejzajímavějších projektů posledních let:

Hydraulický přípravek
Modulární hydraulický přípravek pro upnutí výhybkových kolejnic během opracování.
Zvedání opony divadla
Kompaktní zařízení pro zvedání divadelní opony.
Testovací zařízení
Zařízení pro mechanické testování stavebního materiálu v extrémních podmínkách.
Mobilní linka
Obracení a vyklepávání forem
Mobilní betonovací stanice. Více v sekci MOBILNÍ LINKY PRO VÝROBU BETONOVÝCH PŘEDEPJATÝCH PRAŽCŮ.